Mød Dansk Idrætsforbund

5. september 2021 by Ingen kommentarer

I dag skal vi møde Dansk Idrætsforbund – Danmarks største frivillige organisation med masser af muligheder for at dyrke idræt.

Siden 1901 har Dansk Idrætsforbund arbejdet for at give alle mulighed for at lave sportslig aktivitet. Forbundet har tiltag for både elite- og breddesportsudøvere, idrætsforeninger og afdelinger af de større sportsorganisationer.

Grunden til, at Dansk Idrætsforbund er blevet så stor er, at man opfordrer alle til at finde glæden ved idræt og motion. Siden forbundets start i 1901 har man formået at skabe et trygt og inkluderende fællesskab, som tiltrækker mennesker på tværs af køn, alder, etnicitet eller livsfase.

Dansk Idrætsforbund har mange forskellige programmer og initiativer. Der er blandt andet en risikovurderingsordning, hvor man kan lave vurderinger af lynhurtige maskiner eller handler om farlig håndtering af kemikalier.

Dansk Idrætsforbund har desuden en række tiltag for udøvere med handicap. Blandt andet er der specialiserede træningsprogrammer og aktiviteter tilpasset ældre og bevægelseshæmmede personer. Programmet ‘PLUS’ giver muligheden for uddannelse indenfor behandling og kostvejledning samt træning af sindets helbredsvaner.

At være medlem giver nemlig ikke alene adgang til forskellige arrangementer og legater, men især utallige muligheder for at dele ens glæde for idræt med andre. Deltagelse i Dansk Idrætsforbunds forskellige events vil desuden give stor personlig vinderstilfredshed på den korte bane samt skabe sundhed på den lange bane. Hvis du er interesseret i at blive en del af det største idrætsfællesskab i Danmark – så skynd dig ind på deres hjemmeside!

I dag mødte jeg Dansk Idræts Forbund. Forbundet har det formål at støtte alle former for idrætsaktiviteter i Danmark. Det har eksisteret siden 1894, og det arbejder på at fremme en sund livsstil gennem idræt.

Under mit besøg hos Dansk Idræts Forbund blev jeg præsenteret for nogle af de mange initiativer, der drives af organisationen. Det vælger altid at være involveret i alle aspekter af idrætsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lokale idrætsforeninger.

Mange af de aktiviteter, den laver, har et mønster i sig. Der vil være det, de kalder en “mindful livsstil”. Det betyder, at organisationen laver ting der hjælper folk med at bevare sundhed og velvære for både åndeligt, fysisk og mentalt. Dansk Idræts Forbund er stort set altid involveret i projekter fra det lokale samfund op til de professionelle divisioner.

De forskellige organisationer, som Dansk Idræts Forbund støtter, har nu en tendens til at få offentlige midler for at forbedre sportsfaciliteterne og fremme idræt. Forbundet har også foreninger og programmer på analyse af sportsuddannelses- og uddannelsesmuligheder og -kvaliteter.

Alle former for sportsaktiviteter er vigtige for et sundt samfund, og det er en del af grunden til, at Dansk Idrætsforbund lægger så meget fokus på disse emner. Det er ganske bemærkelsesværdigt, hvilken indflydelse organisationen har haft siden 1894!

Dansk Idrætsforbund, eller DIF, er en organisation, som har til formål at dyrke og fremme alsidig, aktiv leg og idræt i Danmark. De arbejder for at skabe et miljø med muligheder for sundhed og motion for alle aldre.

Siden 1905 har DIF været centrale aktører i sportens danske samfund. Organisationen har både professionelle atleter, frivillige ledere og organisatorer. Desuden tilbyder de teknisk, økonomisk og sportslig støtte til deres mangekantede medlemmer. Alt dette bidrager til at skabe et miljø, hvor udøvere kan opnå den bedst mulige mulighed for motion.

På landsplan har DIF samarbejdet med flere partnere på forskellige felter, såsom uddannelse, talentdetektering, rekruttering af frivillige ledere og andre aktiviteter. Desuden er organisationen oprettet nogle af Danmarks mest velkendte brands inden for sport: Kokkenes Kampsportshold (KKH), Hummel Danmaeker Idrætsforening (HIF) og 3F.